The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Účtovníctvo Valencie za sezónu 2019/20 a plány pre aktuálny ročník

Účtovníctvo Valencie za sezónu 2019/20 a plány pre aktuálny ročník


Minulý týždeň v piatok, španielsky klub Valencia CF oficiálne zverejnil svoje účty a financie po sezóne 2019/20 a taktiež sa preberal rozpočet a iné záležitosti pre aktuálnu sezónu 2020/21, ktorá by mala oficiálne skončiť 30. júna 2021. Minulú sezónu teda španielsky klub ukončil so stratou necelých 8 miliónov eur a rozpočet momentálnej sezóny sa bude musieť navýšiť ešte o ďalších 26 miliónov eur do konca júna budúceho roka. K tomu sa budeme ešte venovať platovému stropu klubu, ktorý sa zverejnil tento týždeň.

Príjmy za sezónu 2019/20

Valencijský klub prehlásil, že v sezóne 2019/20 získal celkovo 60,80 milióna eur zo súťaži. Z hľadiska predplatiteľov a partnerov získala Valencia 12,40 milióna eur. Z televíznych práv sa ušlo vedeniu dokonca 74 miliónov eur. Je potreba poznamenať, že čiastky sú nižšie ako v minulom roku kvôli už známemu faktoru a to pandémií COVID-19. Celkov tržby dosiahli 172,09 milióna eur aj vďaka príjmom z predaja v oficiálnych obchodoch.

Rozpočet pre sezónu 2020/21

Pokiaľ ide o rozpočet pre sezónu 2020/21, tak Valencia CF si stanovila svoje účty na hodnotu 118, 913 milióna eur. Príjmy zo súťaží zahrňuje suma 2,30 milióna eur. V prípade televíznych práv sa jedná o sumu 89 miliónov eur. Od reklám by mali Netopiere získať 13,87 milióna eur. Cez predplatiteľov a partnerov 7,94 milióna eur. Marketing by mal prispieť do kasy 5,24 milióna eur. V tomto zmysle klub požaduje navýšiť rozpočet o sumu 26,41 miliónov eur do 30. júna 2021 a to predajom hráčov alebo mimoriadných príjmov, aby sa rok nemusel uzavierať so stratou. Toto navýšenie sa v podstate už z časti naplnilo a to predajom Kondobgiu do Atlética Madrid. Vedenie klubu dokonca ráta, že cez pretupové obdobie by mohli dosiahnúť minimálne ďalších 41 miliónov eur v čistom.

Dlhodobé a krátkodobé dlhy

Pokračujme sekerou klubu. Alebo pre vysvetlenie dlh, ktorý zväzuje tento španielsky tím. Valencia CF pokračuje i naďalej vo veľmi chúlostivej hospodárskej situácií. Po ekonomickej stránke vplyvom celosvetovej pandémie sa situácia viac sťažila. Napriek tomu, celkový dlhodobý dlh klubu sa znížil z 529 miliónov eur na 458 miliónov eur. Avšak krátkodobý dlh vzrástol z 206 miliónov na 212 miliónov. Z krátkodobého hľadiska je to celkovo 31 miliónov eur po tom, čo si vedenie minulý rok v lete od Gedesco požiadalo o pôžičku pre vyplatenie platov pre hráčov. Klub tento rok konečne splnil záväzok voči banke Bankia a zaplatil sumu takmer 12,90 milióna eur. Úver činí sumu 129,10 milióna eur. Valencia zaplatila taktiež menšiu platbu v hodnote 1,40 milióna eur, ktorú má voči banke Caixabank. Dlhodobý dlh klesol teda voči banke zo 17,90 milióna eur na 16,50 milióna eur. Dátum splatnosti úveru je marec 2028.

Ribó vs. Meriton

Svojmu pozornosť obráťme na štadión Mestalla. Kvôli riziku straty ATE sa celková hodnota svätostánku Valencie znížila o 16,30 milióna eur. To odráža zhoršenie hodnoty hmotného majetku, ktorá pred pádom ceny činila sumu 111 miliónov eur. Všetko vyplýva z porušenia lehôt predaja pozemkov starej Mestalle cez ADU Mediterráneo. Už počas leta starosta mesta Joan Ribó upozorňoval na termíny, ktoré sú zakotvené v ATE a ktoré treba dodržať medzi mestom a klubom. Ribó tiež nabádal, že pre nedodržanie podmienok sa môže ako mesto, tak i klub dostať do veľmi zložitej situácií. Avšak podľa posledných správ bude Meriton Holdings požadovať prehodnotenie celkového výmeru ATE. Vedenie klubu dokonca uvažuje aj o inej alternatíve. Ak sa neobnovia a neprehodnotia podmienky ATE, tak klub bude požadovať nové posúdenie situácie a to nezávislým odborníkom pre registráciu majetku vrátane nákladov spojených k demolácií. Podľa PlazaDeportiva, už mimulý rok v septembri mestské zastupiteľstvo informovalo, že zamietne žiadosť o spracovaní a prerozdelení štadiónu Mestalla. Tieto informácie vychádzajú zo skutočnosti, že klub neopravil a ani nepredložil žiadne požadované dokumenty v danej lehote. Tým pádom, musí klub predstaviť nový projekt.

Valné zhromaždenie 2020

Najväčším akcionárom Valencia CF, Meriton Holdings Limited, bude požadovať na budúcom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa bude konať 11. decembra 2020 vo Valencii novú pohľadávku. Pre účasť na schôdzi bude potrebné, aby mal vlastník cenných papierov minimálnu hodnotu 3598 akcií. Akákoľvek zmena základného imania klubu bude mať za následok aj úpravu počtu akcií nevyhnutných na účasť na valných zhromaždeniach. Za účelom dosiahnutia tohto minima sa môžu zhromaždiť akcionári s menším vlastníctvom, ktorí si medzi sebou zvolia jedného z nich ako zástupcu na schôdzi.

Úver na platy hráčom

Pokladnica klubu je v podstate prádzna. Okrem dlhov krátkodobých a dlhodobých netreba zabúdať tiež na hromadné platby pre káder Valencie. Klub dosiahol dohodu s hráčmi o odložení časti platieb a odmien, ktoré má vedenie hráčom vyplatiť v hodnote 16 miliónov eur. Hodnota mzdy, ktorá mala byť splatná do 1. augusta 2020 sa rozhodlo vedenie riešiť dvoma krokmi a sériami podmienok. Prvým krokom bol už vyššie spomínaný úver od Gedesco už minulý rok, ktorý počnúc týmto rokom narástol na 31 miliónov eur. Druhý spôsob zahrňoval úver vo výške 6 miliónov eur so splatnosťou do 31. decembra 2021, kde sa Meriton Holdings zaviazal zárukou 10% televíznych práv. To znamená, že banka posunie hráčom peniaze a klub preberie úroky. Ohľadom zmeniek, tak vedenie sa zaručilo časťou vysielacích práv a to hodnotou 7,5%.

Meriton poskytol úver za výmenu federatívnych práv

Meriton Holdings Limited poskytol pre klub Valencia CF pôžičku v celkovej výške 16,50 milióna eur. Pri hospodárskych ťažkostiach, ktoré prežíva klub povolil Peter Lim vstupný kapitál a ako záruku požiadal o federatívne práva na štyroch hráčov z prvého tímu. Okrem toho spoločnosť Meriton súhlasila s predĺžením doby platnosti úverov voči klubu. Termín splatenia pôžičky je daný do septembra 2021. Valencia taktiež nesmie zabúdať na splátku 100 miliónového úveru od Meritonu, ktorá sa prerozdelila na splátky do rôznych termínoch ako 38 miliónov eur do septembra 2021, 15 miliónov eur do 30. júna 2021 a zvyšok siaha cez rok 2021.

Nový člen Joey Lim

Joey Lim vstúpi ako nový člen do predstavenstva vedenia Valencie CF. Táto nová tvár vo Valencii bude ísť po stopách, ktoré zvyčajne majú za následok všetky podpisy Petra Lima v klube.

Predaj hráčov a nulové výdavky za prestupy

Vedenie Valencie pri účtovnej uzávierke zinkasovalo tiež fixný príjem vo výške 59,30 milióna eur za predaje hráčov do 30. júna 2020. V sume nie je zahrnutý prevod Kondogbiu do Atlética Madrid, ktorý je blízky 12 miliónom eur, pretože sa uskutočnil po tomto termíne. Necelých 60 miliónov eur je suma, ktorá bola uskutočnená za prevody Rodriga + 30 miliónov eur, Ferrana + 23 miliónov eur a Coquelina + 6,50 milióna eur.

Pokles platového stropu

Španielsky klub Valencia CF zaregistroval výrazné zníženie limitu platového stropu alebo limitu nákladov na zamestnancov o 73 miliónov eur pre sezónu 2020/21. Maximálna suma, ktorú môže klub minúť na náklady na svojich zamestnancov počas tohto ročníka činí 103,390 milióna eur. Zverejnil to prezident LaLigy Javier Tebas spolu s generálnym riaditeľom Josém Guerrom na konferencii pre médiá začiatkom týždňa. V sezóne 2018/19 činil strop klubu s hodnotou 164,60 milióna eur. V sezóne 2019/20 narástol o 12,50 milióna eur pričom celková suma stropu bola 177,107 milióna eur. Valencia sa nachádza na siedmom mieste platového stropu v rámci LaLigy. Na prvom mieste sa nachádza Real Madrid, po ktorom nasleduje FC Barcelona, Atlético Madrid, FC Sevilla, Villareal CF a pred Valenciu sa dostalo ešte baskické Athletic Bilbao. Minulý ročník Valencie obsadila piatu pozíciu, pričom za sebou zanechela už spomínaný Villareal s Bilbaom. Avšak kvôli čistke, ktorá prebehla počas leta sa celkový plat znížil. Tebas na konferencii oznámil, že najväčší dopad pre prvú a druhú ligu v Španielsku sa znížil kvôli pandémií oproti minulému roku o 700 miliónov eur.

 

  • Žádné komentáře nebyly nalezeny.