The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Vedenie klubu neuspelo s predĺžením ATE do 2030

Vedenie klubu neuspelo s predĺžením ATE do 2030


Ministerstvo hospodárstva včera zamietlo predĺženie lehoty Strategickej územnej jednotky (ATE), ktorá upravuje výstavbu nového štadióna Nou Mestalla a demoláciu Mestalle. Vedenie Valencie, tak neuspelo so svojou žiadosťou, ktorá bola podaná ešte v apríli tohto roku, pričom klub požadoval o predĺženie ďalších päť rokov, t.j. do roku 2030.

Ministerstvo hospodárstva s konečnou platnosťou zamietlo Valencii CF predĺženie Strategickej územnej jednotky (ATE) pre Nou Mestalla s tým, že oneskorenia možno pripísať promotérovi, t. j. klubu, ktorému predsedá Anil Murthy. Návrh klubu bol založený na záväzku bez minimálnej právnej prísnosti a bez uvedenia jasnejších záruk do budúcnosti. Preto oddelenie vedené Rafaelom Climentom neodobrilo túto žiadosť valencijského klubu o predĺženie ATE o ďalších päť rokov, t.j. do roku 2030, pričom ukončenie je stále platné v roku 2025. To neznamená, že východošpanielsky klub nemôže v priebehu ďalších rokov opätovne požiadať o predĺženie ATE.

Treba pripomenúť, že v apríli tohto roku Valencia CF predložila mestskej rade vo Valencii nový plán na oživenie ATE. Plán, ktorý prešiel výstavbou športového centra Benicalap a začatia prác v januári 2022, jeho dokončením v decembri 2023, ale ako aj obnovením prác na novom štadióne v máji 2024 a finálnym dokončením v máji 2026. Tým pádom mohlo mužstvo súťažiť už vo svojom novom svätostánku na počiatku novej sezóny 2026/27. Počas zvyšných troch rokov by klub mal dostatok času k predaju pozemkom starej Mestalle a týmto spôsobom aj získanie dalších potrebných finančných prostriedkov ku obnoveniu nových prác na mieste po bývalom štadióne. Aj preto klub navrhol predĺžiť ATE do roku 2030.

Ako je známe, tak Valencia CF však predložila sériu obvinení a dodatočných informácií, ktoré poukazovali na chybnosť a pomalosť jednaní zo strany mestskej rady a preto klub trval na predĺžení. Po analýze všetkých dokumentov ministerstvo hospodárstva neobjavilo žiadne príčiny, ktoré by odôvodňovali udelenie reorganizácie a predĺženia v požadovaných podmienkach a ani to, že stratený čas na dostavbe štadiónu sa rovná alebo nie je väčší ako päť rokov, čo je čas požadovaného predĺženia. Preto ministerstvo trvá na tom, že porušenia možno pripísať Valencii CF, ktorej konania sú pomalé a s časovým oneskorením.

K tomu klub dal jasne najavo, že prvá fáza je kompletne dokončená, pričom finalizácia mal byť ukončená ešte v roku 2018 a mala zahŕňať tri aspekty a to demoláciu budovy s obecnými úradmi na Avenida de Aragón, urbanizáciu okolia a výstavbu hotela, ktorý vlastní Expo Grupo. Z týchto aspektov chýba len hotelový komplex a preto ani fáza 1 nie je úplná, tak ako to tvrdí klub. Aj preto správa mesta Valencie zaslala 17. mája 2021 pokutu klubu vo výške 2,3 milióna eur za porušenie prvej fázy ATE.

Na druhú stranu niet ani chýru, ani slychu po fáze 2, pričom všetky termíny prác mali byť ukončené koncom augusta 2021. Doteraz ani nebolo vidieť žiadne začatie prác alebo urbanizáciu okolia Nou Mestalla, realizáciu nápravných opatrení štúdií mobility či výstavbu nového športového centra Benicalap. Práce na novom štadióne sú paralyzované už viac ako 12 rokov, pričom netreba zabúdať na rozvoj terciárnej pôdy, ktorá sa týka životného prostredia. Preto sa očakáva, že valencijský klub by mal v najbližšom období obdržať ďalšiu sankciu za nesplnenie podmienok a termínov voči druhej fáze, pričom výška pokuty by mala siahať do výšky až 10 miliónov eur.

Okrem iného, oddelenie, ktoré riadi Climent, tak nevidí žiadne pevné záväzky zo strany klubu, ktoré by odôvodňovalo predĺženie termínov. Aj pridelené peniaze, ktoré dostane klub po dohode LaLigy s CVC, tak neponúka žiadne záruky ani záruku, okrem jednoduchého vyhlásenia zámerov. Preto v tejto chvíli sa nevidí ďalší iný dôvod na to, aby došlo k predĺženiu o ďalších päť rokov. Dané rozhodnutie je konečné a Valencia CF nemá nárok a priestor pre nové obvinenia.

  • Žádné komentáře nebyly nalezeny.