The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Valencia CF bude mať na krku ďalší súdny spor

Valencia CF bude mať na krku ďalší súdny spor


Jaime Navarro a Juanjo Ortega budú v najbližšej dobe žalovať Valenciu CF, presnejšie bývalého prezidenta Valencie CF Amadea Salva a bývalého prezidenta nadácie Valencie CF Aurelia Martíneza za predaj klubu Petrovi Limovi. Hlavnou príčinou sú morálne a ekonomické škody spôsobené týmto podvodným predajom singapurskému magnátovi.

V tento utorok ráno v budove Atenea Mercantila vo Valencii v miestnosti Sorolla sa usporiadala tlačová konferencia, na ktorej právnik Jaime Navarro špecializujúci sa na toxicitu v bankovom sektore a člen inej advokátskej kancelárie Juanjo Ortega vysvetlili tri právne kroky, pomocou ktorých podajú žalobu proti Meritonu Holdings, bývalému prezidentovi Valencie CF Amadeovi Salvovi a bývalému prezidentovi nadácie Valencie CF Aureliovi Martínezovi. Žaloby zatiaľ vylučujú ostatných zamestnávateľov, ktorí podpísali predaj klubu Petrovi Limovi, pričom hlavnými aktérmi sú najhorlivejší zástanci predaja a to práve Salvo s Martínezom. Na konferencii sa zúčastnili aj José Antonio Pérez a Dionisio Navarro z Libertad VCF a Pepe Barberá ako jeden z partnerov a akcionárov Valencie CF. Právnik Jaime Navarro odhalil tri právne kroky, ktoré prebehnú proti Valencii CF:

Prvým bodom je neplatnosť plného práva na predaj klubu. Navarro s Ortegom žiadajú o neplatnosť kúpy Valencie CF od Meritonu Holdings, pretože daná transakcia bola vykonaná v rozpore s niekoľkými situáciami a nariadeniami. Ide o porušenie zákona o transparentnosti a správe verejných vecí ako aj niekoľko článkov z obchodného zákonníka. K tomu existuje listina o kúpe, ktorá varuje, že Meriton Holdings nemá žiadny firemný účel a je zasadená v daňovom raji. Preto v tomto nákupnom predaji nebol stanovený žiadny záväzok a bol priamo urobený pre kúpnu spoločnosť.

Druhý právny krok nesie morálne a hospodárske škody spôsobené Amadeom Salvom a Aureliom Martínezom, ktorí by mali všetky škody nahradiť. Ide o nepriehľadný a absurdný predaj, pričom osobami zodpovedanými sú práve Salvo a Martínez, ktorí oklamali svojich fanúšikov. Predaj klub v zhone a prehnaným spôsobom s mnohými sľubmi, ktoré boli porušené a nenaplnené. Cieľom je získať kompenzáciu, ktorá môže dosiahnuť 1 900 eur na akciu.

Posledná žaloba požaduje zmluvy o poskytnutých úveroch, ktoré sú zaručené federatívnymi právami viacerých hráčov. Navrhovateľ vysvetľuje, že ide o nespravodlivú klauzulu, ktorá nezodpovedá ani kritériám FIFA. Valencia CF, ktorá je stále v rozpore so súdom, tak stále nedodala dokumentáciu, pričom klubu hrozí vstup vyšších súdnych orgánov do vstupu kancelárií klubu. Daný tretí bod je podaný na individuálnom základe, pričom partner José Barberá ako podnikateľ v komunikáciach je už mnoho rokov úzko spojený s Valenciou CF.

  • Nějak mi ještě chybí uvedené možné důsledky soudního sporu. I když tomu nevěřím, tak kdyby to vyšlo, co by se změnilo? Lim by přišel o klub a vyhlásilo by se výběrko na nového kupce klubu???

  • V odpovědi na: Woyta

    Logicky z toho vyplýva dostať klub z pod rúk Lima *14* Ak by sa to podarilo, tak predpokladám, že na rad príde Miguel Zorío *12*