Pozice Hráč Body 5b 3b 0b zápasů
1 pavel. 19 2 3 5 10
2 netopier 16 2 2 5 9
3 Harakant 15 0 5 5 10
4 Jaakkopn 14 1 3 6 10
5 Woyta 14 1 3 6 10
6 holm-x 14 1 3 6 10
7 Tryska 13 2 1 7 10
8 ruty 13 2 1 7 10
9 Ingi 13 2 1 7 10
10 Lumirik 12 0 4 6 10
11 LukasTV 12 0 4 6 10
12 jansosom 11 1 2 7 10
13 mikita10sM 11 1 2 7 10
14 PitaSt 10 2 0 8 10
15 JakubOcko 9 0 3 6 9
16 Lucas8 9 0 3 6 9
17 JEFFINHO 9 0 3 7 10
18 Stoldovec 9 0 3 7 10
19 Jose.Enrique 9 0 3 7 10
20 Rostis1001 9 0 3 7 10
21 RedWolf 9 0 3 7 10
22 Packo114 9 0 3 7 10
23 Vicente 8 1 1 8 10
24 Panzherr 6 0 2 8 10
25 Lenar 6 0 2 8 10
26 dastaPES 0 0 0 0 0